• Projekt Unijny

  ZAPYTANIE OFERTOWE

  Dostawa pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej nr 3 w Polkowicach
  Szkoła Podstawowa nr 3 im. Arkadego Fiedlera w Polkowicach ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na dostawę pomocy dydaktycznych w ramach projektu nr RPDS.10.02.01-02-0075/18 pn. „Wiedza i rozwój. Podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności polkowickich uczniów”.

  Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

  Termin nadsyłania ofert: do 8.02.2019 r., do godz. 15.00.

  Szczegóły dotyczące zamówienia:

  • Zapytanie Ofertowe DOC PDF
  • Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: DOC PDF
  • Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy: DOC PDF
  • Załącznik nr 3 – Projekt umowy: DOC PDF
  • Wyniki Postępowania DOC PDF

  ZAPYTANIE OFERTOWE

  Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach projektu nr RPDS.10.02.01-02-0075/18 pn. „Wiedza i rozwój. Podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności polkowickich uczniów” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020.

  • Zapytanie ofertowe PDF DOCX
  • Załącznik nr 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: PDF DOCX
  • Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy: PDF DOCX
  • Załącznik nr 3 – Projekt umowy: PDF DOCX
  • Wynik postępowania: PDF DOC

   image001

 • Kontakt

  adres
 • Wirtualny spacer

  • Korytarz
  • Sala zabaw
 • free vector